ASIANTUNTIJAPALVELUT

Projektijohtamisen ja IT-suunnittelun ammattilaiset palveluksessasi

Onnistu IT-hankkeissasi

Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien kehittämispalveluiden tavoitteena on, että saat tarvitsemaasi ohjausta ja tukea liiketoimintasi eri vaiheissa. Näin varmistat onnistumisesi projekteissasi. Asiakkaanamme sinun ei tarvitse myöskään huolehtia eri sidosryhmien välisestä yhteydenpidosta tai hajautetuista vastuista.

Rooliperusteiset asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelumme ovat käytössä tarpeen mukaan, joko täyspäiväisesti tai osa-aikaisena, niin lyhytaikaiseen kuin pidempäänkin tarpeeseen.

Asiantuntijapalvelu

Saat käyttöösi IT- ja liiketoiminnan asiantuntijoita kehittämään toimintaasi.

Yhdenkään asiakkaan liiketoiminta, tilanne ja tarpeet eivät ole täysin samanlaiset. Siksi asiantuntijapalvelumme sovitetaan laajuudeltaan ja sisällöltään aina asiakkaan tarpeisiin. Näin varmistetaan, että palvelukokonaisuus ei sisällä päällekkäisyyksiä asiakkaan sopimuksen mukaisten jatkuvien palveluiden tai asiakkaan muiden toimintojen kanssa.

ICT-asiantuntijapalvelumme ovat tyypillisesti teknologia-, ratkaisu- tai järjestelmäsidonnaisia kokonaisuuksia, joihin sisältyy erikoisosaamista ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

IT-konsulttimme ovat auttaneet asiakkaitamme mm. seuraavissa tehtävissä:
- tekemällä erilaisia kartoituksia ja analyyseja liiketoiminnan ICT tarpeiden täyttämiseksi
- johdon strategisena neuvojana 
- kehittämällä ja ylläpitämällä IT-infrastruktuureja ja ohjelmia
- suunnittelemalla tietokantoja ja järjestelmiä.

Projektijohtamisen palvelu

Varmistamme että projektisi pysyy oikealla raiteella alusta loppuun asti.

Projektijohto  palveluna mahdollistaa muutos-, toteutus- ja käyttöönottoprojektien sujuvan läpiviennin. Projektijohto -palvelussa Asiakkaalle nimetään IPMA C tasoinen projektipäällikkö, joka ottaa kokonaisvastuun sovitun projektintoimittamisesta ja toimii sovitulla tavalla Asiakkaan yhteyshenkilönä eri sidosryhmiin. Projektin laajuuden ja kriittisyyden vaatiessa toimitusprojektiin nimetään useampi projektipäällikkö kuitenkin siten, että projektilla on aina yksi nimetty päävastuullinen projektipäällikkö.

   Esimerkki palvelukokonaisuudesta

Projektisuunnitelman tekeminen

- Tavoitteet ja vaatimukset
- Aikataulu, budjetti, resurssit
- Riskit ja laadunhallinta
- Käytännön työkalut

Projektinjohto

- Toimitussisällön, kustannuksen ja aikataulun hallinta
- Muutosten ja riskien hallinta
- Dokumentaation laadinta ja hallinta
- Sidosryhmien koordinointi, tapaamiset ja viestintä

Miksi palkata ulkopuolinen asiantuntija?

Meillä on kokemusta erilaisista IT-projekteista

IT-projektit ovat harvoin yksinkertaisia tai helposti ennakoitavia.

Asiantuntijan laajasta kokemuspohjasta on suurta hyötyä varsinkin ongelmatilanteissa. Meiltä saat kokeneen konsultin / projektipäällikön, jonka työkalupakista löytyy eväät pahimpienkin solmujen selvittämiseen.

Yhdistämme liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet

Toimittaja joutuu perehtymään syvällisesti myös sekä liiketoiminnan että IT:n tavoitteisiin.

Tavoitteita vertailemalla ja yhteisiä intressejä tunnistamalla kaventaa hän liiketoiminnan ja IT:n välistä kuilua. Kun päämäärä on molemmille selvä ja yhteinen, pienenevät riskit väärinymmärrysten ja erisuuntaisten tavoitteiden syntymiselle merkittävästi.

Huomaamme olennaisen - minimoimme riskit

Kun asioita tarkastellaan vain organisaation sisäisestä perspektiivistä, riskinä ovat huomaamatta syntyvät kuolleet kulmat.

Asiantuntijamme tarkastelevat asioita lintuperspektiivistä ja tunnistavat parhaat mahdollisuudet sekä keskeisimmät vaaran paikat. 

Kustannussäästöt ja tuottavuuden lisääminen

Ulkopuolisen asiantuntijan palkkaaminen on oman henkilöstön palkkaamista kustannustehokkaampi ja joustavampi vaihtoehto. Samalla vapautat työntekijöittesi aikaa ydinliiketoiminnan tukemiseen, kehittämiseen ja ohjaamiseen

Asiantuntijapalvelumme on saatavilla erikseen tunti- tai päiväkohtaisena asiantuntijatyönä

Blue White Innovations Oy


Kurkiraitti 2
37550 LEMPÄÄLÄ

Y-tunnus: 2802748-3

Myynti

Sähköposti:      ari@bwi.fi
Puhelin:            0405681357

Asiakaspalvelu

Sähköposti:      info@bwi.fi